לחץ נפשי (stress)

לחץ מתון כאמור יכול להגביר אפקטיביות בעבודה או בלימודים אולם כאשר הלחץ הינו מתמשך ישנה ירידה בתפקוד ושחיקה הדרגתית עד לכדי תחושת תשישות ואף דיכאון. במצבים אלו חשוב למתן את תגובות הלחץ