מיינדפולנס- קשיבות

מיינדפולנס- קשיבות הינה הפניית תשומת לב בצורה שמאפשרת לנו לצפות בתודעתנו באופן מכוון, ברגע ההווה ולחוות דברים בלי לשפוט או לפרש אותם. בדרך זו מחשבות, רגשות ותחושות גופניות, הופכות למעשה לאובייקטים אשר אדם אמור להתבונן עליהם

פסיכולוגיה רפואית

פסיכולוגיה רפואית עוסקת בקשרי גוף נפש, בקשר בין תהליכים וגורמים פסיכולוגיים הקשורים למצבי חולי ובריאות פיסיים. תחום פסיכולוגיה רפואית מתמקד בהבנת הקשרים שבין המשתנים הפיזיולוגיים למשתנים ההתנהגותיים והחברתיים

לחץ נפשי (stress)

לחץ מתון כאמור יכול להגביר אפקטיביות בעבודה או בלימודים אולם כאשר הלחץ הינו מתמשך ישנה ירידה בתפקוד ושחיקה הדרגתית עד לכדי תחושת תשישות ואף דיכאון. במצבים אלו חשוב למתן את תגובות הלחץ