חרדה

חרדה היא תגובה טבעית ונורמלית למצבים של סכנה או של אי-ודאות. לחרדה ופחד יש ערך הישרדותי בכך שהם מגנים עלינו מסכנות אולם כאשר החרדה והפחד מתעצמים, הם עלולים להגיע לממדים שמפריעים לתפקוד בחיי היום-יום ולגרום להתנהגויות