היפנוזה

היפנוזה רפואית
המונח "היפנוזה" בא מן המילה היוונית "היפנוס" שפירושה "שינה". היפנוזה למעשה היא מצב תודעתי שונה מן העירות היומיומית שלנו,