טיפול קוגניטיבי התנהגותי CBT

טיפול קוגניטיבי התנהגותי CBT מבוסס על ההנחה כי מקור הקשיים הרגשיים והתנהגותיים נגרמים מלמידה ואימוץ של התנהגויות, הרגלים ודפוסי חשיבה, לא יעילים אשר נלמדו במהלך החיים, מגבילים את האדם ומצמצמים את טווח התנסויותיו.   ההנחה הבסיסית בטיפול קוגניטיבי התנהגותי היא שדפוסי חשיבה משפיעים על ההתנהגות ומקור המצוקה הוא בדפוסי חשיבה מעוותים. על פי גישה זו […]